Проведе се последната пета обучителна сесия за „Младежи с мисия“

Ученици от частна гимназия по туризъм и предприемачество в четвъртата сесия за „Младежи с мисия“
28.02.2020

Днес се проведе петата обучителна сесия по проект SE-HUB – „Младежи с мисия“. В нея взеха участие студенти от различни държави (Филипини, Азербайджан, Индия, Русия, Узбекистан), които се обучават във Висше училище по мениджмънт и изучават предприемачество. Разгледаните теми като целта на проекта, създадените интелектуални материали и социално отговорния бизнес възбудиха техния интерес. В рамките на представянето на проекта им показахме и съвсем новото ни интерактивно приложение, в което са включени всички разработени интелектуални продукти, които са достъпни на няколко езика.