Студенти с интерес към социалното предприемачество взеха участие в сесиите за „Младежи с мисия“

Стартират поредица от обучителни сесии по проект SE-HUB в България
13.12.2019
Бъдещи социални предприемачи в третата сесия на „Младежи с мисия“
12.02.2020

Днес се проведе втората обучителна сесия в България за наставничество в сферата на социалното предприемачество – „Младежи с мисия“. В него взеха участие студенти, които в рамките на тяхната мобилност по програма Еразъм+ изучават различни дисциплини, една от които е предприемачеството. Сред присъстващите имаше младежи от Франция, Италия, Латвия, Португалия, Кипър, Албания, Филипини, Иран и други държави от Европа и Азия. С тях обсъдихме възможностите за социално отговорен бизнес, а някои от студентите дори споделиха собствените си идеи, както и дадоха примери за подобни дейности в техните държави.