За проекта

Програма Еразъм+

„Еразъм +“ е програмата на Европейския съюз, която подпомага образованието, обучението, младежта и спорта в периода 2014-2020 г. Това са областите, които могат да допринесат значително за справяне със социално-икономическите промени и ключовите предизвикателства, пред които изправи Европа до края на десетилетието, и които подкрепят изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за растеж, работни места, социална справедливост и приобщаване.

Повече за програмата на: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en


Защо социално предприемачество?

Защото светът ни се променя и защото сегашният икономически ред не може да се справи с големите предизвикателства, пред които са изправени нашите общества.

Всички знаем, че днес сме застрашени от изменението на климата и изчерпването на ресурсите, от които зависи човешкото ни съществуване, от бедността и неравенството, от конфликтите и липсата на сигурност в много региони, и т.н.

Държавите и международните организации декларираха своя ангажимент да променят статуквото. И все пак не винаги можем да разчитаме на правителствата и на политиците да променят ситуацията към по-добро от наше име. Голямата промяна ще настъпи, когато направим много малки промени в местните общности.

Социалните предприятия, НПО-та със стопанска дейност, социалните кооперативи и предприемачеството в общността се налагат като нови форми на работа в гражданския сектор на 21 век.

SE-HUB използва многообразни методи за работа с младежи, представя добри практики и разработва учебни материали за изграждане на капацитет по социалното предприемачество, които са полезни за всеки заинтересован млад човек или организация.


Проект SE-HUB

SE-HUB се изпълнява в България, Гърция, Мексико, Бразилия, Намибия и Южна Африка. Той осигурява разнообразни материали и инструменти за обучение на млади хора и младежки работници, които се интересуват от социално предприемачество и кариера в гражданския сектор.

Какво правим:

  • Обучения за изграждане на капацитет и обучения на обучители, с участието на младежки работници и младежи от всички страни-партньори, вкл. и младежи в неравностойно положение. Тук тестваме и нови методи за работа, които предполагат използването на онлайн ресурси и коучинг на връстници ("peer coaching");
  • Учебни материали и база с добри практики за социално предприемачество и социални иновации в гражданския сектор, представени чрез отворени образователни ресурси и мобилно приложение;
  • Създаваме мрежа от хъбове за обучение по социално предприемачество и социални иновации (мрежа SE-HUB);
  • Местни обучения, адаптирани към нуждите на младите хора във всяка една от страните, представени в проекта.

Всяка от тези дейности е представена тук и в социалните медии.