Ресурси – Социално предприемачество

Книга с насоки и контролни списъци на младия социален предприемач