SE-HUB Младежка коучинг сесия в Каламата

Varna Youth Center
SE-HUB Младежки коучинг: Сесията във Варна започва
25.10.2019
Междусекторно сътрудничество за социална промяна
27.11.2019

След вълнуваща седмица във Варна, изпълнена с вдъхновяващи дискусии, срещи и много нови неща, които научихме едни от други, екипът на SE-HUB продължава на юг към Каламата.

От 3 до 7 ноември ще участваме в практическо обучение за това как да ангажираме на общностите в дейности, насочени към социална промяна и въздействие, като ще обърнем специално внимание на работата с хора от уязвими социални групи и младежи в неравностойно положение, устойчивост и мобилизиране на заинтересованите страни.

До края на сесията ни предстои семинар за работа в мрежа за сътрудничеството и междусекторни партньорства между образователни институции, граждански организации и бизнеса. Нямаме търпение да започнем!