Обучение за обучители „SE-HUB младежки коучинг“, Варна, България (28 октомври – 1 ноември 2019)

Семинар за повишаване капацитета на младежките работници, Колима, Мексико (25 – 29 март 2019)
29.03.2019
Обучение за обучители „SE-HUB младежки коучинг“, Каламата, Гърция (3 – 7 ноември 2019)
15.11.2019

Международният институт по мениджмънт беше домакин на първата сесия на SE-HUB младежки коучинг във Варна, България. Проф. Д-р Тодор Радев, основател на МИМ и ректор на Висшето училище по мениджмънт, откри сесията.

В рамките на 5 дни участниците от България, Гърция, Намибия, Южна Африка, Мексико и Бразилия експериментираха с компонентите на обучителния модул в основни елементи от учебните материали за социалното предприемачество и социалните иновации в гражданския сектор. Запознахме се с различни форми на обучение за възрастни, оценка на потребностите от обучение и стилове на обучение, проектиране на проекти в сферата на социалните иновации, коучинг и менторство.

Посещения на терен ни позволиха да се срещнем лично с някои от социалните предприятия и инициативи от базата данни SE-HUB.

Основната цел на сесията във Варна беше да подпомогне всички участници в създаването на обучителни курсове за конкретни целеви групи и да адаптират съдържанието към нуждите на различни категории обучавани.