Το εργο

Σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus +

Το πρόγραμμα Erasmus + είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που υποστηρίζει τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2014-2020 - αυτοί είναι οι τομείς που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, τις βασικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη έως το τέλος της δεκαετίας και να υποστηρίξει την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ένταξη.

Περισσότερα για το πρόγραμμα: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en


Γιατί Κοινωνική Επιχειρηματικότητα;

Επειδή ο κόσμος μας αλλάζει και επειδή η σημερινή οικονομική τάξη και συστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας.

Όλοι γνωρίζουμε τις απειλές από την αλλαγή του κλίματος και την εξάντληση των πόρων απο τους οποίους εξαρτάται η ανθρώπινη ύπαρξή μας, από τη φτώχεια και την ανισότητα μεταξύ των έθνη αλλά και εντός αυτών, από τις συγκρούσεις και την έλλειψη ασφάλειας σε πολλές περιοχές και αυτές έιναι μόνο μερικές απο τις προκλήσεις της εποχής μας.

Οι κυβερνήσεις μας και οι διεθνείς οργανισμοί έχουν δηλώσει τη δέσμευσή τους να αλλάξουν το status quo. Ωστόσο, δεν μπορούμε πάντα να βασιζόμαστε στις κυβερνήσεις και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να αλλάξουμε την κατάσταση προς το καλύτερο για λογαριασμό μας. Η μεγάλη αλλαγή θα συμβεί όταν πολλές μικρές αλλαγές εφαρμόζονται τοπικά.

Η κοινωνική καινοτομία και η ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, οι μη κερδοσκοπικές εταιρίες που υιοθετούν εμπορικές στρατηγικές, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και η κοινοτική επιχειρηματικότητα αναδεικνύονται ως οι νέες τάσεις του τομέα των πολιτών στον 21ο αιώνα.

Το έργο SE-HUB χρησιμοποιεί ευέλικτες μεθόδους εργασίας για τη νεολαία, παρουσιάζει καλές πρακτικές και αναπτύσσει εκπαιδευτικά υλικά για την ανάπτυξη ικανοτήτων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα που είναι χρήσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο άτομο και οργάνωση.


ΤΟ ΕΡΓΟ SE-HUB

Το SE-HUΒ υπολοιείται στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, το Μεξικό, τη Βραζιλία, τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική. Παρέχει στοχοθετημένα εργαλεία κατάρτισης και εκμάθησης για τους νέους και εργαζόμενους σε θέματα που ενδιαφέρονται για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα των πολιτών.

Τα βασικά μας αποτελέσματα είναι:

  • Δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων, όπως η κατάρτιση εκπαιδευτών και η μη παραδοσιακή οικοδόμηση βιωματικής ικανότητας με τη συμμετοχή μειονεκτούντων νέων (νέοι με αναπηρίες, NEETs κ.λπ.). Στο SE-HUB θα δοκιμάσουν και θα διαδώσουν δύο καινοτόμες πρακτικές μεθόδους κατάρτισης - την εκπαίδευση απο ομότιμους και την ανάμικτη μάθηση
  • Εκπαιδευτικό υλικό και βάση δεδομένων ορθών πρακτικών στον τομέα της ΚE και της κοινωνικής καινοτομίας στον τομέα των πολιτών, οι οποίες παρουσιάζονται μέσω OER και MobileApp.
  • Δημιουργία κέντρων κατάρτισης για την κοινωνική καινοτομία στις χώρες του έργου, συνδεδεμένες σε δίκτυο SE-HUB.
  • Τοπικές προπονήσεις πολλαπλασιαστών

Κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες παρουσιάζεται εδώ και στα κανάλια κοινωνικών μέσων ενημέρωσης.