Κλιμάκωση ενός Κοινωνικού Επιχειρηματικού Οργανισμού

Κοινωνικοσ αντικτυποσ και κοινωνικη αλλαγη
01.04.2020
Διακυβέρνηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Κοινωνικούς Επιχειρηματικούς Οργανισμούς
01.04.2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Αναπτυξιακές προσεγγίσεις για την εκκίνηση μιας κοινωνικής επιχείρησης
 2. Εσωτερική ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων
 3. Εξωτερική ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων
 4. Ανοικτή πρόσβαση και διάδοση καλών πρακτικών
 5. Απειλές της επέκτασης
 6. Δραστηριότητες για τους αναγνώστες
 7. Παραπομπές και πηγές για αυτοδιδασκαλία

Αναπτυξιακές προσεγγίσεις για την εκκίνηση μιας κοινωνικής επιχείρησης

Η διαδικασία επιχειρηματικότητας για οποιαδήποτε κοινωνική επιχείρηση ακολουθεί συνήθως τον αλγόριθμο:

Η κλιμάκωση είναι μια διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής ανάπτυξης της επιχείρησης. Μόλις δημιουργήσετε και ξεκινήσετε μια επιτυχημένη οργάνωση, θα πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε το επόμενο βήμα και πώς να μεγιστοποιήσετε ακόμη περισσότερο τον αντίκτυπό σας. Η κλιμάκωση περιλαμβάνει: includes:

 1. Κλιμάκωση των λειτουργιών σας για μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα
 2. Κλιμάκωση του όγκου παραγωγής
 3. Κλιμάκωση της πρόσβασης (εισερχόμενοι σε νέες αγορές και αποκτώντας πρόσβαση σε περισσότερα άτομα με τις δραστηριότητές σας)
 4. Δημιουργία στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με άλλους σε ευρύτερο πλαίσιο δράσεων.

Η αύξηση του αντίκτυπού σας δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο η αύξηση του επιπέδου των δραστηριοτήτων ή του όγκου παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Η αύξηση των δραστηριοτήτων αυτών δεν οδηγεί πάντα σε αύξηση του αντίκτυπου..

Επιπλέον, υπάρχουν πολλές κατευθύνσεις στις οποίες η επιχείρηση μπορεί να αναπτυχθεί. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να επεκτείνει το γεωγραφικό πεδίο (εργασία σε διαφορετικά μέρη) ή να επεκτείνει το δημογραφικό πεδίο (φθάνοντας σε διαφορετικούς ανθρώπους).

Μπορεί επίσης να σημαίνει διαφοροποίηση της παραγωγής με νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτές οι προσεγγίσεις θα οδηγήσουν στην επέκταση του πλάτους και του βάθους του αντίκτυπου.

Η επέκταση της επιχείρησης μπορεί να συμβεί με διαφορετικούς τρόπους:

 • Αυξάνοντας τον αριθμό των ατόμων στους οποίους έχετε πρόσβαση
 • Αυξάνοντας τον αντίκτυπο που έχετε στους ανθρώπους στους οποίους έχετε πρόσβαση
 • Αύξηση του εύρους του κοινωνικού σας αντίκτυπου πέραν των άμεσων τελικών χρηστών
 • Αύξηση του μεριδίου αγοράς σας στην υπάρχουσα αγορά στην οποία δραστηριοποιήστε
 • Προσθήκη νέων προϊόντων και υπηρεσιών για τους πελάτες που ήδη έχετε
 • Είσοδος σε νέες αγορές, είτε σε νέα περιοχή είτε σε διαφορετική ομάδα-στόχο

Εσωτερική ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων

Οι νέες κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν αυξάνοντας τον αριθμό των χρηστών ή αγοραστών, αναπτύσσοντας ολοένα και πιο ευρέως διαθέσιμα καταστήματα, γραφεία ή μονάδες. Αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος ανάπτυξης μιας νέας κοινωνικής επιχείρησης. Είναι μια μορφή οργανικής ανάπτυξης που βασίζεται σε υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία, προσωπικό και δεξιότητες. Βασικές προκλήσεις περιλαμβάνουν την αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα προϊόντος.

Διαποικίληση

Η διαποικίληση συνεπάγεται τη χρήση διαφόρων πόρων και δραστηριοτήτων για την παραγωγή ενός ευρέος φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί τόσο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων όσο και στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων απαιτεί χρόνο και αφοσίωση. Πρέπει να συμμορφώνονται με τα ίδια ποιοτικά πρότυπα όπως τα προϊόντα / υπηρεσίες που παράγει ήδη η εταιρεία. Η ποικιλομορφία πρέπει να συμπεριληφθεί ως μέρος του αναπτυξιακού οράματος, αλλά μερικές φορές οι πόροι (υλικά, ανθρώπινο δυναμικό ή τεχνολογία) μπορεί να μην επιτρέψουν την ταχεία επέκταση μέσω της διαποικίλησης.

Βελτιστοποίηση της διανομής – μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου

Το κοινωνικό εγχείρημα μπορεί να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό του βελτιστοποιώντας τη διανομή και τα κανάλια παράδοσης που χρησιμοποιούνται σήμερα. Μπορεί νη παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών να είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά να εξακολουθεί να μην μπορεί να φτάσει σε όλους τους χρήστες που χρειάζεται για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Η περίπτωση του νοσοκομείου φροντίδας ματιών Aravind δίνει ένα κλασικό παράδειγμα για το πόσο σημαντικό είναι να προσεγγίσετε ανθρώπους στις απομακρυσμένες, αγροτικές περιοχές (μέσω κινητών νοσοκομείων) που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε θεραπεία για την τύφλωση και σε χειρουργικές επεμβάσεις. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η κατανομή, πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα βήματα:

α) Συλλογή ανατροφοδότησης από υπάρχοντες πελάτες και άλλα εμπλεκόμενα μέρη
β) Έρευνα σε αγορά πελατών στους οποίους η επιχείρηση δεν έχει φτάσει ακόμα
γ) Δοκιμές διαφορετικών επιλογών μέσω μικρών δοκιμαστικών δειγμάτων

Μεγιστοποίηση της παραγωγής -μεγιστοποίση των κοινωνικών επιπτώσεων

Οι κύριες τεχνικές για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής είναι τρεις:

 • τόνωση της ζήτησης μαζί με
 • αύξηση της παραγωγικότητας
 • δικτύωση με τις κοινότητες που χρειάζονται το προϊόν
 • επέκταση της έκτασης της προσφοράς φθάνοντας στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου χρειάζεται το προϊόν

Μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου σημαίνει η κάλυψη των κοινοτικών ανάγκών για ανάπτυξη και η δημιουργία όρεξης για καινοτομίες και αλλαγές. Οι κύριες τεχνικές για τη μεγιστοποίηση των επιπτώσεων είναι τρεις:

 • να κατανοήσουν σε βάθος οι πελάτες τη φύση του προϊόντος / υπηρεσίας
 • να γίνει εμφανής η ποιότητα του προϊόντος / υπηρεσίας και ταυτόχρονα να προσφέρεται σε προσιτή τιμή
 • να συνδεθεί το προϊόν / η υπηρεσία με έναν στόχο / αποστολή

Εξωτερική ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων

Η επέκταση περιλαμβάνει επίσης τη μετάβαση έξω από την επιχείρηση σε συνεργασίες με άλλους. Εσείς από μόνοι σας δεν είστε σε θέση να φτάσετε στο πλήρες φάσμα της αλλαγής που στοχεύετε. Το πρώτο βήμα προς τον συλλογικό αντίκτυπο είναι να κάνετε ένα βήμα πίσω και να προσελκύσετε και άλλους. Παράδειγμα επέκτασης του αντίκτυπου εξωτερικά είναι η δημιουργία δικτύου για την άσκηση πιέσεων και την υποστήριξη κοινωνικής πολιτικής ή η δημιουργία επιχειρηματικών ενώσεων με άλλες εταιρείες. Άλλος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η δικαιοπαροχή (franchising) των δραστηριοτήτων σας σε άλλους, παρέχοντάς τους την τεχνογνωσία και τους πόρους για να κάνουν ό, τι κάνετε.

Δικαιοπαροχή (franchising)

Το franchising είναι ένα σύστημα μέσω του οποίου διανέμονται αγαθά, τεχνολογίες και υπηρεσίες στην αγορά. Εφαρμόζεται μέσω στενής και συνεχιζόμενης συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματιών – του δικαιοπάροχου και του δικαιοδόχου. Ο επιχειρηματίας δίνει στους δικαιούχους το δικαίωμα και ταυτοχρόνως τους αναθέτει την υποχρέωση να διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους σύμφωνα με την τον τρόπο λειτουργίας/αντίληψη της αρχικής επιχείρησης

Οι υποχρεώσεις του δικαιοπάροχου είναι:

 • Να είναι ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος χρήστης ενός ονόματος εταιρείας, εμπορικού σήματος ή άλλου ειδικού χαρακτηριστικού του δικτύου franchise.
 • Να παρέχει αρχική κατάρτιση σε μεμονωμένους δικαιοδόχους και να τους παρέχει εμπορική και τεχνική υποστήριξη μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση.

Οι υποχρεώσεις του δικαιοδόχου είναι:

 • Να βοηθήσει τον δικαιοπάροχο στην εφαρμογή αποτελεσματικής διαχείρισης, δηλαδή να διευκολύνει τον δικαιοπάροχο να κρίνει σωστά τα επιτεύγματα και τα οικονομικά αποτελέσματα.
 • Να παρέχει στον δικαιοπάροχο ή στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αυτού πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του και στα έγγραφα του.
 • Να καταβάλλει στον δικαιοπάροχο (όπως αναφέρεται στη σύμβαση) δικαιώματα αμοιβής franchise ή άλλη μορφή αμοιβής

Τι είναι η τεχνογνωσία;

Σε γενικές γραμμές, η τεχνογνωσία αναφέρεται στη γνώση και την εμπειρία στον τομέα της τεχνολογίας ή άλλου δημιουργικού στοιχείου που μπορεί να εφαρμοστεί από εξουσιοδοτημένη και ενημερωμένη ομάδα ή άτομο.

Η κατοχή τεχνογνωσίας μπορεί να κερδίσει οικονομικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών. Η τεχνογνωσία παρέχεται μέσω της απαραίτητης τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι επίσης μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος μεταφοράς τεχνογνωσίας. Συνήθως, αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν παρέχεται συγκεκριμένη πρακτική εμπειρία και όταν το προσωπικό χρειάζεται να αποκτήσει ορισμένες συνήθειες και δεξιότητες παραγωγής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τεχνογνωσία αποτελεί αντικείμενο αδειοδότησης και νομικής προστασίας.

ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΗ

Το franchising είναι μια μορφή επιχείρησης με την οποία ο ιδιοκτήτης (δικαιοπάροχος) ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή μιας μεθόδου υποχρεώνει και επιτρέπει στους συνδεδεμένους αντιπροσώπους (δικαιοδόχους) να το/τη διανέμουν ενώ συμμορφώνονται με ορισμένους κανόνες.

 • Υπηρεσίες επωνυμίας και άλλης βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και τεχνογνωσία.
 • Ο δικαιοδόχος μπορεί να απασχοληθεί, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη σύμβαση, για την εφαρμογή τεχνικών και τεχνολογικών μεθόδων έναντι άμεσων ή έμμεσων πληρωμών

Χαρακτηριστικά Franchising

Ο δικαιοπάροχος είναι ο δημιουργός του δικτύου franchise, αποτελούμενος από τον δικαιοπάροχο και διάφορους δικαιοδόχους, και είναι ο μακροπρόθεσμος ηγέτης τους. Ο δικαιοπάροχος παρέχει εκπαίδευση στους δικαιοδόχους.

Οι υποχρεώσεις του δικαιοπάροχου είναι να αναπτύξει μια ιδέα βασισμένη τουλάχιστον σε μία πιλοτική επιχείρηση. Ο δικαιοδόχος είναι νόμιμος χρήστης ενός ονόματος εταιρείας και των οργανωτικών ιδιοτήτων.

Ο δικαιοδόχος έχει υποχρέωση να εργαστεί για την ανάπτυξη της επιχείρησης του franchise. Πρέπει να προστατεύει τα συλλογικά συμφέροντα καθώς και το καλό όνομα του δικτύου franchising.

Κλιμάκωση μέσω επίσημων σχέσεων με άλλους παρόχους

1. Συνεργασία με άλλους φορείςrs

Οι νέες επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο και να αναπτυχθούν κάνοντας αποκλειστικές συνεργασίες με άλλους οργανισμούς. Αυτές οι εταιρικές σχέσεις θα μπορούσαν να έχουν διάφορες μορφές και μοντέλα συνεργασίας. Για παράδειγμα, στην περίπτωση θυγατρικών, η δημιουργός εταιρεία διατηρεί σχεδόν αποκλειστικά τα χαρακτηριστικά της, ενώ οι θυγατρικές διατηρούν την αυτονομία τους μόνο όσον αφορά την εσωτερική εργασία και την πρόσληψη προσωπικού.

2. Υιοθέτηση από την κυβέρνηση

Η υιοθέτηση από την κυβέρνηση είναι ένας άλλος τρόπος για να ένα επιτυχημένο κοινωνικό εγχείρημα και να το εφαρμοστεί σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Η ανεξάρτητη επιχείρηση μπορεί να επιδείξει βέλτιστες πρακτικές σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η κυβέρνηση μπορεί να διευκολύνει την υιοθέτηση αυτών των πρακτικών και καινοτομιών για ευρεία εφαρμογή.

3. Προάσπιση Ιδεών και Χάραξη

Πολιτικής Η επιρροή του τρόπου με τον οποίο γίνονται τα πράγματα εκτός της επιχείρησής σας, μπορεί να θεωρηθεί ως το τελικό βήμα για την κλιμάκωση του αντίκτυπού σας. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό νέων τάσεων , την αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών και άλλων ενδιαφερομένων και την οικοδόμηση μιας πλατφόρμας προάσπισης ιδεών, ώστε να επιτευχθούν περισσότερες αλλαγές ακόμη και σε νομοθετικό επίπεδο. Μπορείτε να ενώσετε τις δυνάμεις σας με άλλους ενδιαφερόμενους για να ασκήσετε πιέσεις για αλλαγές πολιτικής ή για κατανομή πόρων σε μεγαλύτερο κοινωνικό επίπεδο. Η δημιουργία και η διάδοση της γνώσης είναι ένας άλλος τρόπος διάδοσης πληροφοριών, ιδεών και τεχνογνωσίας.

Ανοικτή πρόσβαση και διάδοση καλών πρακτικών

Κατάρτιση και διαπιστευμένοι κύκλοι εκπαίδευσης

Οι νέες κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν τον αντίκτυπό τους στην κοινότητα, εκπαιδεύοντας άλλους οργανισμούς και βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων. Αυτό μπορεί να είναι μέρος επίσημα διαπιστευμένων κύκλων εκπαίδευσης ή πιο συγκεκριμένων μαθημάτων που προσφέρονται για ένα συγκεκριμένο θέμα από την ίδια την ομάδα της κοινωνικής επιχείρησης.

Δίκτυα σχεδιασμένα για την ανταλλαγή καλών πρακτικών

Η ανταλλαγή γνώσεων μέσω δικτύων μπορεί να είναι τόσο άτυπη όσο και επίσημη. Αυτό περιλαμβάνει τη διοργάνωση φόρουμ που φέρνει κοντά υπεύθυνους λήψης αποφάσεων με άλλους ενδιαφερόμενους και δημοσιεύει πορίσματα, αποτελέσματα και απόψεις. Είναι, επίσης, ένας τρόπος ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Παροχή υλικών ανοιχτού κώδικα και προώθηση της κατάρτισηςmoting training

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους και την εμπειρία τους για την παροχή υλικού ανοιχτού κώδικα – εγχειριδίων, οδηγών, απεικονίσεων και άλλων εκπαιδευτικών υλικών. Αυτό μπορεί να φτάσει σε μεγάλο αριθμό οργανισμών.

Απειλές της επέκτασης

Η ανάπτυξη μιας κοινωνικής επιχείρησης παρουσιάζει ευκαιρίες, αλλά και μια σειρά απειλών και δεν είναι πάντα η καλύτερη απόφαση. Στην πραγματικότητα, η υπερβολικά γρήγορη ανάπτυξη μπορεί να σας κάνει να παρεκκλίνετε από τους στόχους σας, παρουσιάζοντας κινδύνους γραφειοκρατίας, αναποτελεσματικότητας και αύξησης της απόστασης μεταξύ της διαχείρισης και της πρώτης γραμμής (εργοδότες, κοινότητα, εθελοντές, τελικοί χρήστες). Η επέκταση θέτει επίσης μερικές φορές την ποιότητα της εργασίας σε κίνδυνο. Η ανάπτυξη μπορεί ακόμα να επιβαρύνει τους πόρους και να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα επιτυχίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διακρίνει κανείς εάν η στιγμή είναι καλή για  ανάπτυξη ή αν η σταθεροποίηση μπορεί να είναι καλύτερη τακτική.

Τέλος, η ανάπτυξη δεν σημαίνει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Για παράδειγμα, η προσέγγιση περισσότερων ανθρώπων ή η παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι στόχοι σας πληρούνται καλύτερα ή ότι οι αλλαγές στις κοινωνίες είναι για καλό.

Απαραίτητες πληροφορίες πριν την κλιμάκωση των δραστηριοτήτων:

 • Είναι οικονομικά βιώσιμος ο οργανισμός σας; Δείχνουν τα στοιχεία ότι το κόστος και τα έσοδα τείνουν σύμφωνα με τις αρχικές οικονομικές σας προβλέψεις;
 • Έχει αποδειχθεί ο κοινωνικός σας αντίκτυπος; Τα αποτελέσματα από την αρχική σας παρακολούθησή έχουν εκπληρώσει τους στόχους κοινωνικού αντίκτυπου που ορίσατε πριν ξεκινήσετε;
 • Τι δείχνει η ανατροφοδότηση που συλλέχθηκε από τους αρχικούς πελάτες σας; Υπάρχει ζήτηση και ικανοποίηση για το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρετε;
 • Ποιες θα είναι οι τεχνικές και διοικητικές εισροές που απαιτούνται για την κλιμάκωση; Ποιοι φυσικοί και οικονομικοί πόροι απαιτούνται; Έχετε αυτούς τους πόρους;
 • Τι πιέσεις θα φέρει αυτό στην επιχείρησή σας και ποιες επενδύσεις χρειάζεται να κάνετε για να διασφαλίσετε ότι η επιχείρησή σας μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις πιέσεις;
 • Έχετε εξετάσει τους κινδύνους επέκτασης; Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις της ανάλυσης PESTEL στη νέα σας αγορά; Τι μέτρα μπορείτε να ακολουθήσετε για να αντιμετωπίσετε αυτές τις απειλές και να μετριάσετε τον κίνδυνο;
 • Επίσης, σκεφτείτε ποια νέα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα σε σας στους νέους τόπους δραστηριοτήτων σας. Αναθεωρήστε, συνεχίστε και αξιοποιήστε την αρχική διαδικασία συν-δημιουργίας σε κάθε βήμα της επέκτασης σας. Αυτή είναι η πρώτη επένδυση που μπορείτε να κάνετε, η οποία θα σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε την επιτυχία σας.

Πηγή: Chahine, 2016

Δραστηριότητες για τους αναγνώστες

1. Δείτε το βίντεο

Christine Clifford: Selling the Invisible: Four Keys To Selling Services: https://www.youtube.com/watch?v=4HdA924aqbM

Απάντησε την ερώτηση: Ποιοι είναι οι τρεις λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι αγοράζουν / συμπεριλαμβάνουν / χρησιμοποιούν το προϊόν ή την υπηρεσία σας?

2. Ξεκινήστε μια έρευνα

Τι είδους ομάδες θα συμπεριλάβετε στην έρευνά σας για να κατανοήσετε τη στάση των πελατών απέναντι στο προϊόν / την υπηρεσία σας; Περιγράψτε τις ομάδες και δικαιολογήστε την επιλογή σας.

3. Δείτε το βίντεο

Jenifer Willing: How Can “Traditional” Business Use Partnerships to Scale and Create Social Impact? http://youtu.be/fOprCKDHPks

Τι / Ποιος σας εμπνέει; Περιγράψτε αυτό το φαινόμενο / προσωπικότητα. Ποια από τα χαρακτηριστικά του / της έχετε; Κάνε μία λίστα..

4. Ξεκινήστε μια έρευνα

Προσδιορίστε και μελετήστε άλλους επιχειρηματίες και οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα των επιχειρήσεων που σας ενδιαφέρει. Εξερευνήστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Δημιουργήστε λίστες με τα πιο χρήσιμα και τα μη χρήσιμα συστατικά των προϊόντων / υπηρεσιών.

5. Start a research

Identify and study other entrepreneurs and organizations that are working in the business field that you are interested in. Explore their products and services. Make lists of the most useful and useless components of products / services.

Τεστ αυτοαξιολόγησης “Κλιμάκωση ενός Κοινωνικού Επιχειρηματικού Οργανισμού”

 1. Τι σημαίνει ο όρος «Κλιμάκωση της ΚΕ»;
 1. How to use “know-how” for scaling the SE start-up?
  a) Κλιμάκωση είναι μια κατάσταση επέκτασης της αναζήτησης του προϊόντος της επιχείρησης
  b) Κλιμάκωση είναι μια περίοδος έναρξης καλύτερης πώλησης
  c) Κλιμάκωση είναι η διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής ανάπτυξης μιας επιχείρησης
  d) Κλιμάκωση είναι ένα πρόγραμμα για την εσωτερική ανάπτυξη της ομάδας
 2. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η «τεχνογνωσία» για την κλιμάκωση μιας ΚΕ;
  a) Η ΚΕ χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία για να δημιουργήσει καταρτίσεις ανοιχτής πρόσβασης
  b) Η ΚΕ χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία για να αυξήσει τον κοινωνικό αντίκτυπο σε κοινωνική αλλαγή
  c) Η ΚΕ χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία για να λάβει αποφάσεις βασισμένες σε αποδεικτικά στοιχεία
  d) Η ΚΕ χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία για να επισημοποιήσει τις σχέσεις της με άλλους
 3. Η διαποικίληση είναι:
  a) διαδικασία χρησιμοποίησης ποικίλων δραστηριοτήτων και των πόρων
  b) κατάσταση μεταφοράς γνώσεων
  c) αναδιανομή πόρων
  d) ανάπτυξη πενταετούς πλάνου δράσης
 4. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ταυτόχρονα franchising και ανοικτούς πόρους για να αναπτύξουμε την επιχείρηση;
 1. a) διαδικασία χρησιμοποίησης ποικίλων δραστηριοτήτων και των πόρων
 2. b) κατάσταση μεταφοράς γνώσεων
 3. c) αναδιανομή πόρων
 4. d) ανάπτυξη πενταετούς πλάνου δράσης

Παραπομπές και πηγές για αυτοδιδασκαλία

Ahlert, D., Ahlert, M., Duon Dinh, H.V., Fleisch, H., Heußler, T., Kilee, L. & Meuter, J., 2008. Social Franchising: A Way of Systematic Replication to Increase Social Impact, Bundesverband Deutscher Stiftungen, Berlin.

Bradach, J., 2003. Going to Scale The Challenge of Replicating Social Programs, Stanford Social Innovation Review, vol. 1, pp. 19–25.

Capacity (2008) Social Enterprise: A childcare solution for London? Available at http://www.capacityltd.org.uk/docs/Social_Enterprise_Report.pdf Accessed 4 January 2012. Dees
Dees, J.G., B.B. Anderson & J. Wei-Skillern, 2004. Scaling social impact, in Stanford Social Innovation Review, vol. 1, pp. 24–32

Hoogendoorn, B., E.Pennings & A. Thurik, 2010. What do we know about social entrepreneurship; an analysis of empirical research, in International Review of Entrepreneurship, vol. 8, no. 2, pp. 71–112

Lyon, Fergus and Fernandez, Heather, 2012. Strategies for Scaling Up Social Enterprise: Lessons from Early Years Providers, Social Enterprise Journal, vol.8, doi 10.1108/17508611211226593 http://www.esiiproject.eu/moduli/modulo-5/unit-1/?lang=bg

Martin, R.L. and Osberg, S. (2007), “Social entrepreneurship: The case for definition”, in Stanford Social Innovation Review, vol. 5, no. 2, pp. 27–39.Google Scholar

Nicholls, A. (2006) ‘Playing the Field; A New Approach to the Meaning of Social Entrepreneurship’, Social Enterprise Journal, Vol. 2, No. 1, pp. 1-5.

Pirson, M.& G.Bloom, 2011, Dancing with Wolves? Social Entrepreneurship Between Promise and Challenge for the Business School and the 21st Century University”, SSRN: http://ssrn.com/abstract=1925868.

Santos, F., 2009, A Positive Theory of Social Entrepreneurship, INSEAD, Barcelona.

Tracey, P. and Jarvis, O. (2007) ‘Toward a Theory of Social Venture Franchising’, Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 31, No. 5, pp. 667-685.

Waitzer, J.M.P. & R. Paul, , 2011. Scaling Social Impact: When Everybody Contributes, Everybody Wins, in Innovations: Technology, Governance, Globalization, vol. 6, no. 2, pp. 143–155.