Κλιμάκωση Κοινωνικών Επιπτώσεων

Κοινωνική Καινοτομία
01.04.2020
Μέτρηση και αναφορά κοινωνικών επιπτώσεων
01.04.2020

Εισαγωγή

Η σημαντική ανάπτυξη ή η κλιμάκωση των επιπτώσεων παρέμεινε ένας φευγαλέος στόχος για τις περισσότερες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις παρά το σημαντικό έργο που επιτεύχθηκε από αυτούς. Ακόμη και οι πιο αποτελεσματικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν ή αντιμετωπίζουν στο παρελθόν την τρομακτική πρόκληση της κλιμάκωσης των κοινωνικών επιπτώσεων. Οι περισσότερες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις παρέμειναν μικρές ανάλογα με το κοινωνικό πρόβλημα που προσπαθούν να βελτιώσουν. Η αδυναμία επίτευξης κλίμακας έχει περιορίσει τις δυνατότητες αυτών των οργανώσεων και των ανθρώπων και αιτιών που εξυπηρετούν. Με απλά λόγια, οι περίπλοκες και πιεστικές προκλήσεις της κοινωνίας απαιτούν λύσεις με μεγαλύτερο αντίκτυπο. Αυτή η εκπαιδευτική συνεδρία έχει ως στόχο να διδάξει στους συμμετέχοντες τα “Πέντε βήματα προς την κλιμάκωση του κοινωνικού αντίκτυπου”.

Περιεχόμενα

 1. Ερωτήσεις κλειδιά (για το κεφάλαιο)
 2. Λέξεις κλειδιά (για το κεφάλαιο)
 3. Ουσιαστικό μέρος / πληροφορίες
 4. Δραστηριότητες για τους αναγνώστες
 5. Τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλής επιλογής
 6. Σύνδεσμοι σε πηγές αυτοδιδασκαλίας
 7. Συμπέρασματα
 8. Βιβλιογραφία

Ερωτήσεις κλειδιά (για το κεφάλαιο)

 • Τι είναι η κλιμάκωση του κοινωνικού αντίκτυπου;
 • Γιατί είναι χρήσιμο; Πώς μπορούμε να το επιτύχουμε;

Λέξεις κλειδιά (για το κεφάλαιο)

 • Κλιμάκωση κοινωνικών επιπτώσεων
 • “Τα πέντε βήματα” της κλιμάκωσης κοινωνικών επιπτώσεων

Ουσιαστικό μέρος / πληροφορίες

Μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντίκτυπου θέλουμε να επιτύχουμε ουσιαστικό και βιώσιμο αντίκτυπο με την επίτευξη μεγαλύτερου αριθμού ατόμων

Στην αρχή της εκπαίδευσης, ο εργαζόμενος για τη νεολαία θα ενημερώσει τον συμμετέχοντα σχετικά με τις προσεγγίσεις για την κλιμάκωση του κοινωνικού αντίκτυπου, τους στόχους και τις στρατηγικές, μέσω της συνημμένης παρουσίασης με το όνομα  SE-HUB_TrainingModule_ApproachesToScalingSocialImpact. Συνεχώς θα τους παρουσιάσει τα πέντε βήματα για την κλιμάκωση του κοινωνικού αντίκτυπου (βλ. Τμήμα πληροφοριών).

Με τον όρο Scaling εννοούμε την αύξηση όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα και αποτελεσματικότερα του κοινωνικού αντίκτυπου που δημιουργεί μια κοινωνική επιχείρηση, με βάση το λειτουργικό της μοντέλο, για να ικανοποιήσει μια κοινωνική ζήτηση. Το επίκεντρο είναι η αύξηση των επιπτώσεων, όχι κατ ‘ανάγκη η αναλογική ανάπτυξη της ίδιας της επιχείρησης. Ευκολότερα μπορούμε να πούμε ότι με την κλιμάκωση του κοινωνικού αντίκτυπου θέλουμε να επιτύχουμε ουσιαστικό και βιώσιμο αντίκτυπο με την επίτευξη μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπων.

Όπως αναφέρει ο Dr. Christian Busch στο άρθρο του, υπάρχουν πέντε βήματα προς την κλιμάκωση του κοινωνικού αντίκτυπου:

As Dr. Christian Busch refers in his article there are “Five steps towards scaling social impact”:

 1. Μετακίνηση από την εξάρτηση από εξωτερικούς πόρους σε συνεχή Δ.Ι.Υ .. Οι οργανισμοί έχουν μακρά βασιστεί στη συγκέντρωση εξωτερικών πόρων στις αναπτυξιακές τους προσπάθειες. Ωστόσο, οι οργανώσεις που δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα οτιδήποτε υπάρχει δεν είναι μόνο οικονομικά αποδοτικές, αλλά μπορούν δυνητικά να οδηγήσουν σε πιο βιώσιμα αποτελέσματα. Οι εξωτερικοί πόροι δεν κατανοούν πάντοτε τον σκοπό και το εύρος μιας κοινωνικής οργάνωσης, έτσι δεν παρέχουν τα σωστά αποτελέσματα. Οι άνθρωποι που εργάζονται για μια κοινωνική οργάνωση και μοιράζονται τις ίδιες αξίες και στόχους, μπορούν να αποδώσουν αποτελεσματικότερα αποτελέσματα και να φτάσουν σε περισσότερους ανθρώπους.
 2. Αναφέρετε τον οργανωτικό σκοπό σε γνήσιες αξίες και μέτρα επίπτωσης. Οι αποστολές και οι αξίες – δηλώσεις ήταν μια άσκηση μάρκετινγκ για πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις. Εφόσον μιλάμε για κοινωνικές επιχειρήσεις δεν αρκεί να χρησιμοποιούμε μόνο λόγια και δηλώσεις σχετικά με το στόχο και τους στόχους της κοινωνικής μας επιχείρησης. Πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τον οργανωτικό μας σκοπό με τις ομάδες-στόχους και τους σκοπούς και τις αξίες των ατόμων προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί.
 3. Μεταβείτε από νέα σε ενσωματωμένη τεχνολογία. Αντί να βλέπει την τεχνολογία ως λύση, μπορεί να είναι μια αποτελεσματική πλατφόρμα που διευκολύνει τον αντίκτυπο στην πραγματική ζωή. Αντί να ακολουθεί μια νέα τεχνολογία, η αξιοποίηση των κινητών τηλεφώνων και των υπολογιστών που υπάρχουν στην κοινότητα μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική με την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας. Κατά την εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας που καθοδηγείται από τις ιδέες των προγραμματιστών και όχι από τις πραγματικές ανάγκες της κοινότητας, η τεχνολογία δεν χρησιμοποιήθηκε από τα μέλη και εγκαταλείφθηκε γρήγορα. Επιπλέον, σε δικτυωμένες δομές, τεχνολογικές πλατφόρμες όπως το Facebook επιτρέπουν τη διαφάνεια και μπορούν να είναι χρήσιμες για να κρατούν τους ανθρώπους να λογοδοτούν σε επίπεδο peer-to-peer, παρά ιεραρχικά. Για παράδειγμα, η δημοσίευση εβδομαδιαίων στόχων σε ένα εσωτερικό φόρουμ που είναι προσβάσιμο από την υπόλοιπη ομάδα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα κίνητρα και αυτοέλεγχο, ειδικά εάν η παράδοση στόχων είναι ζωτικής σημασίας για το έργο ολόκληρης της ομάδας.
 4. Αλλαγή από την επιδίωξη πρωτοποριακών πρωτοβουλιών για την προώθηση αποτελεσματικών κοινοτήτων. Μπορεί να αφορά οργανισμούς που επικεντρώνονται ρητά στην οικοδόμηση κοινότητας ή σε μεγαλύτερους οργανισμούς που αναπτύσσουν εσωτερικές κοινότητες καινοτομίας: Αν γίνει καλά, η διευκόλυνση των κοινοτήτων / δικτύων μπορεί να βοηθήσει να γίνουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις αποτυγχάνουν σε αυτές τις προσπάθειες. Όπως συζητήσαμε αλλού, οι αποτελεσματικές κοινότητες καινοτομίας βασίζονται σε κοινές αξίες, εξουσιοδοτημένους πρεσβευτές, διακεκριμένη ποικιλομορφία και υπευθυνότητα από ομοτίμους. Αυτό συχνά επιτρέπει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να συμβεί η θετική σύμπτωση (και κατά συνέπεια η καινοτομία) επομένως, η επιτάχυνση της αυτονομίας.
 5. Προχωρήστε από την καινοτομία των προϊόντων στην καινοτομία συστημάτων. Οι επιτυχείς επιχειρήσεις συχνά ενορχηστρώνουν ολόκληρα οικοσυστήματα. Αντί να επενδύουν μόνο στις δικές τους αλυσίδες αξίας, γίνονται ενεργό μέρος των αλυσίδων προσφοράς και αξίας των εταίρων τους.

Αυτές οι πέντε προσεγγίσεις έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές σε διαφορετικά πλαίσια.Ενώ σε ορισμένα περιβάλλοντα κάποιοι μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικοί, σε άλλα πλαίσια δεν θα μπορούσαν. Ωστόσο, αυτό που το καθένα από αυτά έχει κοινό είναι ότι είναι σαφώς επικεντρωμένα στον άνθρωπο. Αυτό μας οδηγεί στην κανονιστική διάσταση μιας κοινωνικής επιχείρησης.

Δραστηριότητες για τους αναγνώστες

Discuss in group about what you’ve read and debate about the following questions:

 • Why Scaling social impact is important?
 • Do you think that the five steps are difficult for implementation? If yes, why?

Τεστ αυτοαξιολόγησης πολλαπλής επιλογής

Ε1. Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε μέσω της κλιμάκωσης του κοινωνικού αντίκτυπου;

α. Κερδίστε περισσότερα χρήματα
β. Δώστε χρήματα στους φτωχούς
γ. Επίδραση στην ομάδα στόχου μας
δ. Έχετε ουσιαστικό και βιώσιμο αντίκτυπο με την επίτευξη μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπων

Ε2. Σύμφωνα με το πρώτο βήμα προς την κλιμάκωση του κοινωνικού αντίκτυπου τι πρέπει να κάνει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός;

α. Αξιοποίηση των εξωτερικών πόρων
β. Ζητήστε ένα δάνειο
γ. Ενεργοποιήστε τους ανθρώπους να κάνουν το καλύτερο από ό, τι είναι στο χέρι τους
δ. Ολα τους

Ε3. Σύμφωνα με το δεύτερο βήμα προς την κλιμάκωση του κοινωνικού αντίκτυπου τι πρέπει να κάνει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός;

α. Εστίαση στις αξίες μάρκετινγκ
β. Εστίαση στις κοινωνικές αξίες
γ. Επικεντρωθείτε στις αξίες του οργανισμού
δ. Τόσο το β όσο και το γ

Ε4. Σύμφωνα με το τρίτο βήμα προς την κλιμάκωση του κοινωνικού αντίκτυπου τι πρέπει να κάνει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός;

α. Χρησιμοποιήστε μόνο το Facebook
β. Χρήση μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα
γ. Δημιουργήστε το δικό σας φόρουμ
δ. Ολα τα παραπάνω

Ε5. Οι αποτελεσματικές κοινότητες καινοτομίας βασίζονται,

α. κοινές αξίες και εξουσιοδοτημένους πρεσβευτές
β. διακεκριμένη ποικιλομορφία
γ. ομότιμη υπευθυνότητα
δ. όλα τα παραπάνω

Σύνδεσμοι σε πηγές αυτοδιδασκαλίας

http://www.socialimpactexchange.org/webfm_send/739
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/BST_ScalingSocialImpactInEurope_final.pdf

Συμπέρασματα

Οι κοινωνικές οργανώσεις αντιμετωπίζουν εδώ και πολύ καιρό αυτά τα ζητήματα. Ξέρουν διαισθητικά ότι η κλιμάκωση του αντίκτυπου μιας κοινωνικής καινοτομίας απαιτεί συχνά διαφορετικό τρόπο σκέψης καθώς και διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης. Η πορεία της οργάνωσης για την κλιμάκωση του αντίκτυπου μπορεί να περιλαμβάνει την αναπαραγωγή της οργάνωσης σε νέους χώρους ή μπορεί να περιλαμβάνει την επιρροή άλλων για να μεγεθύνει τον αντίκτυπο πολλών παικτών που επηρεάζουν τους ανθρώπους που σκοπεύει να υπηρετήσει ο οργανισμός. Τι είδους στήριξη χρειάζεται ο οργανισμός ή ένα σύνολο οργανώσεων καθώς ξεκινάει την πορεία κλιμάκωσης; Για τον χρηματοδότη, τα ζητήματα του καλύτερου τρόπου ενίσχυσης των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων κλίμακας είναι σύνθετα και εκτεταμένα: από την οικοδόμηση ικανοτήτων έως τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση, από τη διαχείριση της πολιτικής και της υπεράσπισης έως τις αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων ή την οργανωτική δομή της ρύθμισης. Το “πεδίο πρακτικής” γύρω από την κλιμάκωση των επιπτώσεων για τα μη κερδοσκοπικά κέρδη είναι απαραίτητη και συνεχώς εξελισσόμενη.

Βιβλιογραφία

https://blogs.lse.ac.uk/management/2016/04/04/five-steps-to-scaling-social-impact/
https://ssir.org/articles/entry/scaling_social_impact#
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/BST_ScalingSocialImpactInEurope_final.pdf